Valga valla lasteaedade suvisest töökorraldusest

Arvestades kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ja lasteaedade hoolekogude ettepanekutega, on Valga valla koolieelsed lasteasutused kollektiivpuhkustel järgnevalt:

Hargla Kooli lasteaiarühm 29. juuni − 26. juuli;

Lüllemäe Põhikooli Kaagjärve lasteaiarühm 6. juuli − 16. august.

Lüllemäe lasteaiarühmad 6. juuli − 2. august;

Tsirguliina Lasteaed Õnnelind 29. juuni − 19. juuli;

Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed Kaseke;

Valga Lasteaed Pääsuke 1. − 31. juuli;

Õru Lasteaed-Algkooli lasteaiarühm 25. juuni − 31. juuli.

Ajavahemikul 1. kuni 31. juuli on valvelasteaiaks Valga Lasteaed Walko.

Allikas: Valga vald