Lasteaed Kaseke liitumine Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga

Lasteaed Kasekese meeskond saavutas Ettevõtliku Kooli baastaseme! Märgis ja lipp anti Kasekese lasteaiale üle augustis 2023 a Valgamaa hariduskonverentsil.

Lasteaed kaseke on esitanud Ettevõtliku Kooli programmi edulugude konkursile juba 2017. aastast oma lugusid. Haridusfestivalidel osalemine on ajendanud soovi kuuluda lasteaiaga sellesse võrgustikku. Tegime plaani teoks ja liitusime selle aasta märtsis Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga. Liitumine annab meie lasteaiale teadmise, et toetame alushariduse kvaliteeti, toimetame professionaalsete õpetajatega, arvestame laste omaalgatusega, ärgitame lastes uudishimu tegutsemise vastu, toetame igati laste loovust. Peame oluliseks arendada lastes teadlikult ettevõtlikkust, soovides, et Kasekese lõpetanud lapsed on kooliteed alustades iseseisvad, algatus- ja otsustusvõimelised, julged ja avatud oma soove ning ideid ellu viima.

Oleme tänulikud Ettevõtliku Kooli programmi koordinaatorile hea koostöö eest, kes hoidis meid rajal, et jõuda õigel ajal järgmise etapini!

Link Ettevõtliku kooli kodulehele: http://evkool.ee

 

KIK-i projektid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas 2023/2024 õppeaasta alguses lasteaed Kaseke koolieelikute õppeprogrammi "Kalapäev-õpime ja kokkame". Nimetatud projekti oleme oma lasteaias juba kolm korda koolieelikutele läbi viinud. See on põnev praktiline tegevus ja lastele suurt huvi pakkuv. Programmi eesmärgiks on omandada teadmisi Eesti kaladest, õppida eristama liike, tundma nende eluviisi ja elupaiku, teada olulisemat infot kalapüügist ja kalade kaitsest, suhtuma loodusesse säästvalt. Praktiliselt tutvuda kala sise- ja välisehitusega, õppida räime puhastama ja toiduks valmistama. 

Programm algab hommikuringiga, kus juhendaja tutvustab kaasa võetud kalaliike (kalapadjad) - liigi nimi ja olulisemad tunnused. Jätkub viskemäng, kus laps, kellele kala visatakse, tutvustab ennast (nimi ja vanus) ja ütleb, mis kala ta püüdis. Arutletakse, milline on kalade välimus ja elupaik, mida kalad söövad ning kuidas kalad jõuavad meie toidulauale. 

Õues järgneb räimede puhastamine ja seejärel pannil praadimine. Lapsed saavad ette kilepõlled ja kummikindad. Räimi uuritakse luubiga, kalade puhastamisel kasutatakse kääre, mille abil eemaldavad lapsed kala pea ja lõikavad kõhu lõhki ning puhastavad sisikonnast. Kalad paneeritakse jahus ja asetatakse pannile õli segu sisse. Lapsed saavad kala pannil ise pöörata ja valmis kalad kaussi panna. Veidi jahtunud kalad süüakse koos. 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas 2022/2023 õppeaastal lasteaed Kaseke koolieelikutele õppereisi MTÜ Lilli Looduskeskusesse, mis asub Viljandi maakonnas, Lilli külas. Õppepreisiks Lilli külla oleme saanud toetust koolieelikute rühmale juba neljas kord. See koht on bussiga sõites ühe tunni kaugusel ja lapsed näevad ehedat maaelu, mida paljudel tänapäeval enam võimalik kogeda ei ole. Õppereis toimus 5. mail. 

Erasmus + programm - noortevahetus EstYES-i vahendusel

 

Noortevahetus projekti toetab Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur Erasmus + programmist - EstYES-i vahendusel 2023-2024 õppeaastal.

Viide Solidaarsuskorpuse agentuuri kodulehele (www.euroopanoored.eu). Projekti koordineerib organisatsioon MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES.

Alates 29. septembrist 2023 alustas vabatahtlikku teenistust Kasekese lasteaias, seekord kaheksas välisvabatahtlik neiu Valerie Glatthaar Saksamaalt. Valerie on pärit lõuna Saksamaalt ja ta on 18. aastane. Ta on õppinud Schrambergi gümnaasiumis. Töökogemus tal puudub, pärast vabatahtliku teenistust püüab otsida tööd. Talle meeldib tegeleda lastega, seepärast valiski vabatahtliku teenistuse lasteaeda, et saada sellel alal kogemus.

Vabatahtliku teenistuse projektis osaleb Valerie sellepärast, et anda võimalus uuteks kogemusteks, panna ennast proovile, arendada keeleoskust ning teada saada Eesti kultuurist. Ta pole varem Eestis käinud ja valikuna tundus see maa talle põnev avastamine. Ta on väga motiveeritud õppida Eesti keelt, püüab suhelda igapäevaselt lastega ja küsib järjepidevalt sõnade tähendusi kolleegidelt. 

Valerie hobideks on sport ja muusika, ta naudib igat spordiala ja oma kodumaal mängib orkestris trompetit. Lisaks meeldib talle tegeleda fotograafiaga, eriti meeldib pildistada lilli ja taimi. 

Soovime omalt poolt Valeriele põnevat aega Kasekese lasteaias, oleme talle igati toeks ja aitame tal kohaneda Eesti eluga ning aidata kaasa keele õppimisel!

 

 

 

Lasteaed Kaseke osaleb Tartu 2024 projekti programmis "Kasvades oma toiduga".

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi projekt.

 

Saime toetust Rahvakultuurikeskuselt etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse prgrammi alamsuunast "Lapsed teatrisse"

Kasekese lapsed käisid 13. veebruaril Tartus teatris. Lapsi oli kolmest vanemast rühmast - Kullerkupu, Kannikese ja Karikakra rühmadest.

Koostöö projekt Rootsi Lillgårdeni eelkooliga Hässleholmi omavalitsuses

 

Lasteaed Kaseke osaleb rahvusvahelises projektis "Digitaliseerimise ja integratsiooni osalus ja mõju koolieelsete laste seas".

SA Innove projekt "Draamaõpe Valga lasteaias Kaseke"

  

Valga lasteaed Kaseke sai toetuse SA Innovest draamaõpetuse koolituse läbiviimiseks õpetajatele. 

Toetuse saime SA Innove programmi "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuse juhid" väljakuulutatud taotlusvoorust "Alushariduse parimate praktikate jagamise õpiüritus". Koolitus toimus lasteaias kolmel koolituspäeval õpetajatele kahes vahetuses. Koolitajaks oli Tallinna Nukumuuseumi juhataja Maria Usk. 

  

HITSA programm ProgeTiiger

 

Lasteaed Kaseke sai 2018/2019 õppeaastal positiivse vastuse taotlusele Hariduse ja Infotehnoloogia Sihtasutuse programmist ProgeTiiger. Soetasime lasteaeda kuus (6) Lego komplekti WeDo 2,0.

 

Koostöö projekt Läti Ozolnieku maakonna lasteaiaga Bitïte

Lasteaed Kaseke osaleb rahvusvahelises projektis "Loodusest inspireeritud atraktiivne õppimine" koos Läti lasteaedadega.