Päevakava

07.00-08.15 laste saabumine, vaba- ja individuaalne tegevus

08.15-09.00 hommikusöök sõimerühmas

08.30-09.00 hommikusöök aiarühmas

09.00 - 12.15 õpitegevused, õuemängud, õppekäigud

12.00 – 12.30 lõunasöök ja ettevalmistus puhkeajaks sõimerühmas

12.15 - 13.00 lõunasöök ja ettevalmistus puhkeajaks aiarühmas

13.00 - 15.00 laste puhkeaeg

13.00 - 14.30 laste puhkeaeg (5-6 ja 6-7 aastased)

15.00 - 15.30 vaba- ja individuaalne tegevus

15.30 - 16.00 õhtuoode kõikidele rühmadele

16.00 - 18.30 mängud rühmas, õues, saalis ja individuaalne tegevus