Kodukord

Head lapsevanemad, te usaldate oma lapse meie hoole alla, me täname teid usalduse eest. Selleks, et lapsel oleks hea olla, soovime tundma õppida tema harjumusi ja kombeid. Vajadusel annab rühmaõpetaja lapsevanemale ankeedi, mille vanem toob täidetuna õpetajale tagasi enne lapse esmakordset rühma toomist.

ÜLDIST

 • Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00-18.30
 • Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra. Nendel päevadel suletakse lasteaed kell 15.30. (Töölepingu seadus,Vastu võetud 17.12.2008, RT I 2009, 5, 35, ) § 53).
 • Lapse esmakordsel lasteaeda tulemisel sõlmitakse lapsevanemaga kohakasutusleping.
 • Hommikul lasteaeda tulles varuge piisavalt aega, et saata laps rühma.
 • Laste turvalisuse huvides ei ole võimalik lastevanematel autoga lasteaia hoovi sõita.
 • Laste turvalisuse huvides palume alati sulgeda lasteaia õuevärav.
 • Kui laps tuleb lasteaeda rattaga, on nõutav turvavarustus (kiiver, soovitavalt lukk). Lasteaed ei vastuta jalgrataste kadumise ega purunemise eest. Lapsevanem ei sõida lasteaia territooriumil jalgrattaga.
 • Vajadusel teavitage rühmaõpetajat kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva.
 • Teatage lasteaeda lapse haigestumisest või muul põhjusel puudumisest enne kella 11.00.
 • Lapsevanem võib last lasteaeda tuua ja viia talle sobival ajal, kuid tingimusel, et see ei häiriks laste elurütmi, st ebasobivad hetked on organiseeritud tegevuste aeg ja uneaeg.
 • Ootame lapsi lasteaeda hiljemalt 10 minutit enne õppe-ja kasvatustegevuse algust, et nad jõuaksid kohaneda ja olla valmis tegevusteks.
 • Õpetajad ei anna last kojuminekuks üle järgmistel juhtudel:
  • Lapsele järele tulnud isik on ebakaines olekus
  • Alla 14- aastasele lapsele, kui vanem ei ole selleks andnud kirjalikku nõusolekut
  • Lapsele järele tulnud isik on õpetajale tundmatu ning vanem pole õpetajat teavitanud sellest, et lapsele ei tule järele lapsevanem
 • Kui te tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge rühma õpetajaga kontakti võtmata (ka õues olles). Paluge seda teha ka siis, kui Teie asemel tuleb lapsele järele keegi teine.
 • Kui õpetaja on lapse vanemale üle andnud (rühmas, õuealal), vastutab lapse eest lapsevanem, samuti lastevanematega toimuvatel ühisüritustel.
 • Lapsevanemal palume lapsele järele tulla hiljemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist, et jõuda laps riietada ja lasteaia sulgemisajaks lahkuda. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtiolekuajal järele tuldud, on õpetaja lapsega veel tund aega lasteaias ning püüab vanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu, teavitab õpetaja politseid lasteasutusse jäetud lapsest. Edasi toimitakse politsei korralduste järgi.
 • Tooge lapsele lasteaeda tagavaraks vahetusriideid. Vajadusel kasutab laps magamise ajal pabermähet.
 • Riided ja jalanõud peaksid olema mugavad, mida laps saab ise kergesti selga ja jalga panna.
 • Palume lasteaialapsele mitte panna rippuvaid kõrvarõngaid ega muid ehteid. Need võivad ohustada teie lapse turvalisust. Lapse riietusel ei tohi olla pikki nöör- ja paelkinniseid ja pikka salli, mille otsad jäävad rippuma. Soovitame kasutada kaelussalli.
 • Kui on erilisi soove lapse riietumisel, lisage vastav info lapse riietekapi siseuksele. Nii on õpetajal lihtsam teie soovidega arvestada. Ärge tehke „valede“ riietusesemete selgapanemisel lapsele etteheiteid – tema soovib õue panna alati parimad riided, mis kapis leida.
 • Soovi korral võib laps kaasa tuua koduseid mänguasju. Lasteaeda ei too militaarseid ja lapse tervist ohtu seadvaid asju (püssid, mõõgad, teravad esemed jm).
 • Liikumistegevusteks on vajalik T-särk ja spordipüksid. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahtusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
 • Vahetusjalanõudeks rühmas on vajalikud kõva kapaga, kergesti kinnituvad vähemalt osaliselt lahtised jalanõud (mitte jalga torgatavad või kõrge kontsaga, ega täiesti kinnised).
 • Suveperioodil on vajalik õues käimiseks õhuke peakate, mis kaitseb last päikese eest.
 • Talveperioodil on vajalik, et lapsel oleks kaks paari kindaid.
 • Laps tuleb lasteaeda korrastatud välimusega (pestud, kammitud, sõrme- ja varbaküüned lõigatud, pikad juuksed on „kinni seotud“ jne)
 • Teie lapse hea tervise eest hoolitseb kogu meie lasteaia pere
 • Lasteaeda võtame vastu terved lapsed, haige laps peab olema kodus. Haiguseks loetakse ka tugevat nohu ja köha Väljaravimata nohu või köha nakatavad mängukaaslasi ja võivad põhjustada lapse enda tõsisema haigestumise. Hoidke oma ja teiste laste tervist!
 • Ohutuse tagamiseks pole lubatud ravimeid (tabletid, köha- ja nohurohud) lasteaeda kaasa anda. Laps ravitakse terveks kodus
 • Peale pikaajalist puudumist informeerige oma õpetajat peatsest lasteaeda tulekust, nii olete teadlik ka üritustest lähiajal, tehtud töödest, haiguse karantiinist vms.
 • Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes. Tuppa last jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal teostatakse rühma koristus ja tuulutamine.
 • Lasteaias avastatud haigestumise korral teavitab rühma õpetaja koheselt lapsevanemaid. Kui vanemal on hommikul kahtlusi lapse tervisliku seisundi suhtes (halvasti möödunud öö, nutuhood, oksendamine), annab ta sellest alati rühma õpetajale hommikul teada.
 • Lapse haigestumisel nakkushaigustesse (gripp, tuulerõuged, punetised, leetrid jms.) palume lapsevanemaid koheselt informeerida rühma õpetajat.
 • Lasteaias on kolm söögikorda kindlatel kellaaegadel vastavalt päevakavale: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode.
 • Viimane toidukord lasteaias on õhtuoode (kerge eine). Õhtusööki pakub lapsele kodu.
 • Jooksva nädala menüü on rühma stendil.
 • Teavitage rühmaõpetajat, kui teie laps on mõningate toiduainete suhtes allergiline.
 • Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks juuli kuus. Juulis võetakse laps vastu valvelasteaeda lapsevanema avalduse alusel (esitada 15. Maiks lasteaia direktorile). Suve- ja pühadeaegsel perioodil komplekteeritakse valverühmad vastavalt vajadusele. Kui laps puhkab avalduse alusel juuni, juuli ja august, siis lasteaiatasu selle perioodi eest ei arvestata.
 • Puhkuste planeerimisel arvestage, et ka lapsed vajavad puhkust. Soovitame lasteaialapsel võimalusel vähemalt kolm järjestikulist nädalat aasta jooksul puhata.
 • Teavitage lasteaeda oma koduse aadressi ja kontaktandmete muutustest.

MAGAMINE JA PUHKETUND

 • Laste puhkeaeg on ajavahemikus kella 13.00-15.00-ni. Kui laps ei soovi magada, võib ta sel ajal vaikselt pikutada. Päevast und vajavaid lapsi ei segata.
 • Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust oma rühma õpetajat.
 • Võimalusel ärge tooge last lasteaeda vahetult enne puhkeaja algust – see on lapsele üsna stressitekitav.
 • Kui lastel on esinenud une ajal voodimärgamist, teavitage sellest rühma õpetajat. On üsna normaalne, et seda juhtub aeg-ajalt, kui laps tuleb esmakordselt lasteaeda (ja ka hiljem).

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

 • Lasteasutuse tegevuse alusdokumendid on: Koolieelse lasteasutuse seadus; Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, Lasteaia põhimäärus; Lasteaia õppekava; Lasteaia arengukava
 • Lasteaial on oma õppekava, mida rühmaõpetajad tutvustavad lastevanematele sügisesel lastevanemate koosolekul.
 • Tegevused toimuvad üldjuhul iga rühma tegevuskava alusel. Rühmal on õigus seda muuta erinevate ürituste-, väljasõitude- või laste soove arvestades
 • Lasteaias on igal nädalal kõikides rühmades läbiv teema. Ülevaate jooksval nädalal tehtavast tööst ja üritustest saate rühma stendidelt, Stuudiumi keskkonnast ja õpetajatelt
 • Rühma tegevus kajastub õppe- ja kasvatustegevuse e-päevikus Stuudiumis, mis on ametlik dokument ja mida täidetakse vastavalt ettenähtud korrale
 • Õppekava läbinud laps saab lasteaiast koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.
 • Laste kõige tähtsamaks tegevuseks on mäng ning mängu kaudu õppimine. Seetõttu palume ka vanematel leida õhtul mõned minutid vaatamaks oma lapse „kunstiteoseid“, mängu, ehitisi jms.
 • Planeeritud tegevused ei pea alati toimuma rühmaruumis. Joonistustunni võib läbi viia lasteaia hoovis, meisterdamise pargis, voolimise liivaga Pedeli ääres jne. Seetõttu on soovitatav olla kohal õigeaegselt. Õppe- ja kasvatustegevuste üldine algusaeg on meie lasteaias 9.00. Leidke aega heita pilk ka jooksvale infole teadetetahvlil! Lastega toimub palju üritusi ja väljasõite, mõned neist selguvad “viimasel minutil”.
 • Igal aastal toimub õpetajate ja lastevanemate vahel lapse arengut puudutav arenguvestlus. Muukeelsed vanemad kindlustavad ise tõlgi olemasolu arenguvestlustel. Kui lapsevanem ei soovi arenguvestlusel osaleda, tuleb tal allkirjastada arenguvestlusest loobumise kohta õpetaja poolt antav dokument.

LASTE SÜNNIPÄEVAD

 • Lasteaias tähistame laste sünnipäevi vastavalt rühmasisestele kokkulepetele.
 • Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada mängukaaslasi maiustustega, arvestada tuleb laste arvu rühmas.
 • Küsimuste tekkimisel võib alati rühma õpetajalt nõu ja abi küsida.
 • Lasteaias ei pakuta lastele sünnipäeva tähistamisel laste šampust.
 • Ema ja isa on oma viisakusega eeskujuks lapsele!
 • Lapsevanem on viisakas ja tervitab lasteaias viibides kõiki täiskasvanuid!
 • Lapse huvides on lasteaias toimuvatele pidudele oodatud alati keegi pereliikmetest.
 • Lasteaias toimuvatel pidudel on kokkuleppeliselt üks fotograaf või muul moel tegevuse jäädvustaja. Ei ole viisakas ega meeldiv, kui publikuks on „toatäis välkuvaid kaameraid“! (Ettepanek- leppige pildistaja esimesel lastevanemate koosolekul kokku).
 • Lasteaia ruumides ja õuealal ei suitsetata!
 • Lasteaiaga seoses tekkinud probleemide lahendamiseks ning nõu ja abi saamiseks pöörduge rühma õpetajate, hoolekogu liikmete või asutuse juhtkonna poole. Kui Te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt, nii leiame valupunktidele kiiremini lahendusi.

ALATI ON OODATUD LASTEVANEMATE ETTEPANEKUD JA AKTIIVNE OSAVÕTT LASTEAIA JA RÜHMA AASTA TEGEVUSKAVADE KOOSTAMISEL JA TÄIENDAMISEL, LASTEAIAELU KORRALDAMISEL NING ÜHISÜRITUSTE LÄBIVIIMISEL.