Valga lasteaed kaseke arengukava on suunatud avalikule väljapanekule

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Valga lasteaed Kaseke arengukava eelnõu aastateks 2022-2024. Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel www.valga.ee ja Valga lasteaed Kaseke veebilehel www.kaseke.valga.ee tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 7. juulist kuni 21. juulini 2022 (k.a).

Arengukava eelnõu sisu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga kuni 21. juulini 2022.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

Arengukava 2022-2024 eelnõuga saab tutvuda SIIN