Valga lasteaed Kaseke kuulutab konkursi avatavasse rühma

RÜHMAÕPETAJATE AMETIKOHTADELE 2,0 KOHTA

Kasuks tuleb keelekümblusrühmas töötamise kogemus

Avaldus ja lühike enesetutvustus, CV ning ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 08.06.2022.a. aadressil Kase 6, 68207 VALGA või maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Tööleasumise aeg 1. sept.2022

Kontaktisik: Maila Rajamets

Telefon: 5885 9756