Valga vallavalitsus annab teada

Seoses Eesti Vabariigi Valitsus kehtestatud veelgi ulatuslikumate piirangutega alates 11. märtsist kuni 11. aprillini teeb Valga Vallavalitsus volikogule ettepaneku vabastada osaliselt või täielikult aprillikuu eest makstavast kohatasust lasteaedades ja huviringides käivate laste vanemad.

Kuna valitsus on andnud tungiva soovituse koroonaviiruse leviku vältimiseks lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ja lastehoidu mitte viia, on vallavalitsus otsustanud teha ettepaneku vabastada aprillikuu eest tasu maksmisest need lapsevanemad, kelle lapsed ei käi lasteaias perioodil 15.03-11.04.2021. Lasteaiad jäävad siiski avatuks ning lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, võimaldatakse jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine. Volikogu teeb otsuse märtsi lõpus. Vastavalt vastuvõetud otsusele ja lähtuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest teavitatakse lasteaedades ja huviringides käivate laste vanemaid kohatasudest vabastamisest täiendavalt.