Uued piirangud

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4. klasside õpilased. Kontaktõpe on keelatud kõigis haridusasutustes: üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolides. Kontaktõppes võivad jätkata hariduslike erivajadustega õppijad.

Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia.
Noorsootöö, täienduskoolitus ja -haridus ning huviharidus- ja tegevus (sh sportimine) on siseruumides keelatud. Välitingimustes võib koos olla ja liikuda kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2 meetrist vahemaad.
Saadame kõigile haridusasutustele täpsemad juhised esimesel võimalusel, samuti avaldame need veebilehel www.hm.ee/koroona ja Facebookis.
Lähemalt: https://www.hm.ee/.../distantsoppele-peavad-jaama-ka-1-4...