Lasteaia kaseke koroonaviiruse juhtum

Valga valla lasteaia Kaseke töötaja koroonaviirusesse Covid-19 haigestumise tõttu jäävad alates reede, 8. jaanuari pealelõunast suletuks lasteaia rühmad. Alternatiivina avatakse valverühm.

Rühmade ajutise sulgemise puhul on tegemist ennetava meetmega, et vältida viiruse võimalikku levikut. Otsus tehti koostöös Terviseametiga ning esialgu kehtib kirjeldatud töökorraldus lasteaias kuni 18. jaanuarini (k.a.). Edasiste otsuste tegemisel juhindutakse kordustesti tulemusest ning Terviseameti soovitustest. Rühmade sulgemisest ja järgnevatest võimalikest viirusest tingitud muudatustest lasteaia töökorralduses teavitatakse laste vanemaid, samuti teavitab Valga Vallavalitsus avalikkust koheselt uue informatsiooni saamise korral.

Lasteaia Kaseke direktori Maila Rajametsa sõnul avatakse esmaspäevast üks valverühm, kuhu saab kooskõlastatult asutusega tuua need lapsed, kes lõppeval nädalal lasteaias ei viibinud. „Avada saame vaid ühe rühma, kuna mittekontaktseid töötajaid on vähe,“ lisab Rajamets.

Lisainformatsiooni saab Valga Lasteaed Kaseke direktorilt: Maila Rajamets, tel 764 3648 või 5885 9756, E-post maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Valga vallavalitsus tuletab meelde, et viirusnähtudega avalikes kohtades viibida ning haigeid lapsi kooli ja lasteaeda viia ei tohi. Soovitame rahvarohketes kohtades kanda maski. Hoiame enda ja teiste tervist!

Allikas: /Valga vald/