Valga vallavalitsuse suunised lasteaedades ja koolides

Eesti Vabariigi Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud, mis hakkavad kehtima laupäevast, 28. novembrist.

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Oleme enda ja teiste suhtes hoolivad, kanname maski!
2+2 reegel laieneb kõigile avalikele siseruumidele.
Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad.
Oleme enda ja teiste suhtes hoolivad, hoiame distantsi!
Valga vallavalitsuse suunised lasteaedades ja koolides: Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus on kokku pannud olulisemad suunised, mis puudutavad töökorraldust õppeasutustes.
Lapsevanemate ja töötajate vastutus
• Haigena ja COVID-19 haige lähikontaktsena tuleb jääda koju.
• Alaealise puhul teavitab kooli lapsevanem ja vastutab, et õpilane tõepoolest jääb koju.
• Lasteaia ja kooli töötajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega lapsi ja vanemaid õppehoonesse mitte lubada.
• Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.
• Õppeasutuse töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe (TVL) osas.
• Kõik haigestumuse ja/või lähikontaktsete juhtumeid menetleb ja reguleerib Terviseamet.
Kontaktisik ning täiendav informatsioon:
Asevallavanem Mati Kikkas mati.kikkas@valga.ee 5347 1177