Valga valla kaks õppeasustust läksid osaliselt üle distantsõppele

Perekonnas esinenud koroonaviirusesse Covid-19 haigestumise tõttu jäävad alates reede pealelõunast, 6. novembrist distantsõppele Valga Põhikooli 1b, 2c, 4d ja 5b klass. Valga lasteaias Kaseke jääb suletuks Pääsusilma ja Rukkilille rühm. Ülejäänud klassid ja rühmad jätkavad tavapärases rütmis.

Otsus tehti koostöös Terviseametiga. Valga valla haridusspetsialisti Ivi Tigase sõnul on tegemist ennetava meetmega ning õppeasutustes haigusjuhtumeid tuvastatud ei ole. Distantsõppele üleminekust ja rühmade sulgemisest teavitatakse lapsevanemaid. Valga Vallavalitsus informeerib avalikkust koheselt uue informatsiooni saamise korral.

Esialgu jäävad õppeasutused distantsõppele kuni 16. novembrini. Edasiste otsuste tegemisel juhindutakse Terviseameti soovitustest ja viiruse võimalikust levikust.

Lisainformatsiooni saab Valga Põhikooli direktorilt: Hannely Luik-Stogov, tel 767 9481 või 5883 7042, Hannely.LuikStogov@valgapk.edu.ee ja/või Valga Lasteaed Kaseke direktorilt: Maila Rajamets, tel 764 3648 või 5885 9756, E-post maila.rajamets@kaseke.valga.ee

Valga vallavalitsus tuletab meelde, et viirusnähtudega avalikes kohtades viibida ning haigeid lapsi kooli ja lasteaeda viia ei tohi. Soovitame rahvarohketes kohtades kanda maski. Hoiame enda ja teiste tervist!

Allikas: Valga vald