Valga valla lasteaiad avatakse 18. maist

Valga Vallavalitsus annab teada, et alates 18. maist avavad uksed kõik valla lasteaiad. Kuni selle ajani on linnas võimalik kasutada Walko valvelasteaia rühma. Õrus, Tsirguliinas, Lüllemäel ja Harglas saab kohta kasutada kokkuleppel direktoriga.

Lapse lasteaeda toomise soovist alates 18. maist tuleb sellest teada anda oma lasteaiale neljapäevaks 14. maiks kell 12.00. Teatamine on vajalik toidu tellimiseks ja rühmade töö korraldamiseks. Praegu püsivalt Walko valverühmas käivad lapsed arvestatakse automaatselt oma kodulasteaia nimekirja ja soovist täiendavalt teatada ei ole vaja.

Lasteaiad järgivad kõiki viiruse COVID-19 leviku tõkestamisega seonduvaid Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ja vallavalitsuse juhiseid. Vallavalitsus palub siiski kaaluda lasteaiakoha kasutamise vajadust, sest viirus ei ole veel Eestis lõplikult taandunud. Hoides rühmades laste arvu võimalikult madala, hoiame nii perede kui ka lasteaiatöötajate tervist.

Täpsemat info saamiseks palume ühendust võtta oma lasteaiaga. /Allikas: Valga vald/