Reedesel Valga valla haridusjuhtide ja kriisikomisjoni kogunemisel võeti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vastu järgmised otsused:

  • Valla koolid  ja Valga Muusikakool lähevad esmaspäevast 16. märtsist üle distantsõppele. Huviringide tegevus peatatakse.
  • Lasteaedade töö korraldatakse alates esmaspäevast 16. märtsist ümber ning vähendatakse avatud rühmade arvu. Vanematel palutakse lapsed koju jätta, lapse lasteaeda toomiseks tuleb esitada mõjuv põhjendus kirjalikult asutuse juhile. Täpsema info annab lapsevanematele asutus.
  • Vallavalitsusega asjaajamiseks tuleb eelistada elektroonseid kanaleid, nagu e-post ja valla kodulehelt leitav e-taotluskeskkond. Vallamajja vastuvõtule tulla ainult mõjuval põhjusel, kui küsimust pole võimalik teisiti lahendada.
  • Kõik kultuuriüritused ja spordisündmused jäetakse ära kuni 1. maini.
  • Valga Spordihall jääb suletuks esialgu 29. märtsini.
  • Valga Muuseum ja Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon jäävad suletuks 1. maini.
  • Kõik valla noortekeskused sulevad uksed esialgu kuni 29. märtsini.
  • Valga Keskraamatukogus jääb avatuks teeninduslett, kus säilib raamatute laenutamise ja tagastamise võimalus. Maapiirkondade raamatukogudes jätkub raamatute laenutamine ja tagastamine.
  • Valla kõigis hoolekandeasutustes, Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuses ja Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas lõpetatakse külastajate vastuvõtt ja korraldatakse töö ümber.

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga 12. märtsil 2020 riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Valga vallas tänaseni ühestki nakatunust teateid pole. Nakatumise kahtluse korral või haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Täpsemad juhised: www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus

Põim Kama
Valga Vallavalitsus
kommunikatsioonijuht
+372 5871 7624
Poim.Kama@valga.ee 
www.valga.ee