Koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2019 aasta suvel

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel ning arvestades Valga lasteaedade Walko, Buratino, Pääsuke ja Kaseke hoolekogude ettepanekuid on Valga vallavalitsuse korralduse alusel töötajate kollektiivpuhkuse ajaks suletud perioodil 1.juuli-31. juuli järgnevad Valga linna lasteaiad:
lasteaed Kaseke
lasteaed Pääsuke
lasteaed Walko
Valvelasteaiaks nimetatud perioodiks on määratud Valga lasteaed Buratino.