Animatsiooni ja meediakasvatus lasteaias Kaseke

Valga lasteaias Kaseke toimus 13. märtsil AHI (Alushariduse haridustehnoloogia innovaatorid) õpiüritus „Animatsiooni ja meediakasvatus lasteaias“, mille eesmärgiks on erinevates Eesti piirkondades toetada alushariduse haridustehnoloogilisi tegevusi. Peaaegu igal Eesti maakonnal on oma alushariduse innovaator. Valgamaa innovaatoriks on Valga lasteaed Kaseke lasteaiaõpetaja Erelin Tumanov,

Õpiürituse eesmärgiks oli tutvustada animatsioonide loomist, kasutades erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid nagu mobiiltelefon, arvuti, ipad, projektor ja meediakasvatust lasteaias. Üritus algas seminariga, mille käigus tehti kokkuvõte animatsiooni loomisest ja meediakasvatusest ning sellele järgnes praktiline tegevus töötubades: animatsioon enne arvutianimatsiooni, animatsiooni loomine animatsioonirakendustega, animatsiooni loomine läbi pildistamise ja nutiseadmerakenduse.

Kõik töötoad olid väga huvitavad ja inspireerisid loovalt mõtlema, innustasid rohkem oma töös kasutama infotehnoloogilisi vahendeid tehes seeläbi lastega töö huvitavamaks. Kui vajatakse abi digi- või robootikaõpetuse vallas, on kõik valla ja maakonna lasteaiaõpetajad oodatud julgelt pöörduma meie lasteaia õpetaja Erelini poole. Kui Erelin ei oska aidata, siis teab ta vastust, kellelt abi otsida.

Foto: Erelin Tumanov