Valga vallas saab lasteaia avaldusi nüüdsest esitada elektrooniliselt

14. jaanuaril 2019. kiitis Valga Vallavalitsus heaks Valga valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra.

Seoses sellega on lapsevanematel võimalik lasteaiakohta taotleda läbi elektroonilise infosüsteemi ARNO sellega on asjaajamine lapsevanemate jaoks muutunud mugavamaks.

ARNO keskkonda saab sisse logida valla kodulehel kas ID-kaardi, Mobiil-ID või pangalingiga.

Alternatiivselt on võimalik taotlust esitada ka paberkandjal, kuid vallavalitsus julgustab igati uut süsteemi kasutama.

Süsteemi üks eesmärke on tuua lasteaiakohtade andmed ja taotlemise mitmest eri allikast ühte kohta kokku, lihtsustades sel viisil omavalitsuse ja haridusasutuste tööd. Ühtlasi luuakse andmetest nii vallavalitsuse ametniku, lasteaia juhataja kui lapsevanemate jaoks parem ülevaade.