Lasteaedade toidupäev kallineb uuest õppeaastast

Valga linna lasteaedade toitlustusteenuse osutamise leping lõppeb 31. augustil 2016, mistõttu kuulutas linnavalitsus välja toitlustaja leidmiseks uue hanke. Hanke võitis lasteaedade senine toitlustaja OÜ Culina, kellega sõlmiti teenuse ostmiseks leping järgnevaks viieks aastaks.

Uue hanke tulemusi tutvustati Valga linna lasteaedade Buratino, Walko, Kaseke ja Pääsuke hoolekogude liikmete ühiskoosolekul, kus osales lisaks linnavalitsuse esindajatele ka OÜ Culina juhataja Liidia Murumägi. Toitlustaja selgitas toiduhinna kallinemise põhjusi vajadusega vahetada välja lasteaia köögis amortiseerunud köögiseadmed ning tõsta personali töötasu. Lasteaedade hoolekogude liikmed suhtusid hinnatõusu mõistvalt.

1. septembrist 2016 on toidupäeva maksumus lasteaedade aiarühmades 3.20€, millest lapsevanem maksab 2.25€ ja linn hüvitab 0.95€. Lasteaedade sõimerühmades on eelpool toodud perioodil toidupäeva maksumuseks 2.88€, millest lapsevanem maksab 2.03€ ja linn hüvitab 0.85€. Alates 1. septembrist 2018 on toitupäeva maksumus aiarühmas 3.30€ päevas ja sõimerühmas 2.98€.

Uue hinnaga arveid tuleb tasuma hakata alates oktoobrist septembrikuu toitlustamise eest. Lapsevanemal on valikuvõimalus kasutada täismahus toitlustusteenust, võttes kolm toidukorda päevas või vastavalt vajadusele. Arvestus toimub lasteaias käidud päevade ja valitud toidukordade alusel.

Valga linn on hoidnud lasteaia tasu lapsevanemale võimalikult rahakotisõbralikuna, 15 eurot kuus. Lasteaia tasu on püsinud sellel tasemel alates 2007. aastast. Seaduse järgi on kohalikul omavalitsusel võimalus lapsevanemalt küsida ühes kuus lasteaia tasuks maksimaalselt 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (s.o 2016. aastal 430€, seega lasteaia tasu suurus võib olla kuni 86€ kuus). Tegelik kulu ühe lasteaia lapse koha ülalpidamiseks on Valga linnas 3076 eurot aastas, mis kaetakse linna eelarvest.

Vähekindlustatud perede lapsevanemal on vajadusel võimalus taotleda linnavalitsuse sotsiaalabiametist lasteaiatasude katmiseks toetust 25€ kuus ühe lapse kohta 1. septembrist kuni 31. maini. Toetuse saamiseks tuleb taotlejal tõendada sotsiaalabiametis perekonna kolme eelmise kuu sissetulekut. Lasteaiatasude toetuse taotluste kohta informatsiooni saab linnavalitsuse sotsiaalabiameti telefonil 766 9941 või e-posti aadressil valgalv@valgalv.ee

Hele Heletäht
Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist
766 9902; 5347 2255