Toitlustamise korraldus linnalasteaedades

Alates 1. septembrist pakub Valga põhikooli õpilastele ja linnalasteaedadele toitlustust Valga valla majanduskeskus. Õigete toidukoguste planeerimiseks peavad lapsevanemad alates 4. septembrist teavitama lapse lasteaiast puudumisest hiljemalt eelneva päeva hommikul kella üheksaks.

See tähendab, et Arnos läheb laste registreerimine lukku eelneva päeva hommikul kell 10 ning kui laps on ikkagi nimekirjas, kuid tegelikult järgmisel päeval lasteaeda ei tule, siis arvestatakse selle päeva pealt ikkagi toiduraha. Rühmaõpetajad ei saa samuti enam peale kella 10 muudatusi teha.

Juhime tähelepanu mõningatele olulistele aspektidele, mis hakkavad kehtima alates 4. septembrist:

Lasteaed Kaseke liitumine Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga

Lasteaed Kaseke on sõlminud lepingu, et läbida vastavad koolitused ning taotleda Ettevõtliku Kooli haridusprogrammi baastaset. Link Ettevõtliku kooli kodulehele: http://evkool.ee

Teade lasteaedade toitlustamisest

Valga linna lasteaedades alustab 3. novembril uus toitlustaja

Uus välisvabatahtlik Kasekese lasteaias

Erasmus + programm - noortevahetus EstYES-i vahendusel

Alates 26. septembrist 2022 alustas vabatahtlikku teenistust Kasekese lasteaias, seekord seitsmes välisvabatahtlik neiu Mariam Katsitadze. Mariam on pärit Gruusia pealinnast Tbilisist ja ta on 23. aastane. Ta on õppinud Tbilisi ülikoolis majandust ja on omandanud magistrikraadi. Töökogemuse on ta saanud pangas kassapidaja ja operaatorina. 

Mariam on abiks õpetajatele nende igapäevatöös. Esialgu on ta Kasekese lasteaia uues rühmas, Sinilill, peagi jõuab ta kogemuse saada ka teistes rühmades. Talle väga meeldivad väikesed lapsed, sai nendega kiiresti kontakti ja on nendele abiks.

Valga lasteaed kaseke arengukava on suunatud avalikule väljapanekule

Valga Vallavalitsus on suunanud avalikule väljapanekule Valga lasteaed Kaseke arengukava eelnõu aastateks 2022-2024. Eelnõu on avalikustatud Valga valla veebilehel www.valga.ee ja Valga lasteaed Kaseke veebilehel www.kaseke.valga.ee tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks 7. juulist kuni 21. juulini 2022 (k.a).

Arengukava eelnõu sisu puudutavaid muudatusettepanekuid saab esitada elektroonselt e-posti teel valga@valga.ee või tuues paberkandjal Valga Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Puiestee 8, Valga kuni 21. juulini 2022.

Muudatusettepanekute laekumise korral korraldab Valga Vallavalitsus avaliku arutelu. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel.

Arengukava 2022-2024 eelnõuga saab tutvuda SIIN

Valga vallavalitsus annab teada

Seoses Eesti Vabariigi Valitsus kehtestatud veelgi ulatuslikumate piirangutega alates 11. märtsist kuni 11. aprillini teeb Valga Vallavalitsus volikogule ettepaneku vabastada osaliselt või täielikult aprillikuu eest makstavast kohatasust lasteaedades ja huviringides käivate laste vanemad.

Uued piirangud

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4. klasside õpilased. Kontaktõpe on keelatud kõigis haridusasutustes: üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolides. Kontaktõppes võivad jätkata hariduslike erivajadustega õppijad.

Kasekese lasteaed avab uksed

Valga lasteaed Kaseke avab alates neljapäevast, 21. jaanuarist neli rühma. Kuni selle ajani oli alternatiivina avatud üks valverühm. Mitmete töötajate samaaegsel haiguslehel viibimise tõttu ei saa aga avada kõiki rühmaruume ning tööd korraldatakse osaliselt ajutiste nn liitrümadena. Lasteaia direktori Maila Rajametsa sõnul on ühes rühmaruumis koos Kannikese ja Karikakara rühmade ning Rukkilille ja Kullerkupu rühmade lapsed. Pääsusilma ja Nurmenuku rühmad jätkavad tööd tavapäraselt. Lasteaeda tulekust palutakse töö paremaks organiseerimiseks kindlasti ette teatada.

Lasteaia kaseke koroonaviiruse juhtum

Valga valla lasteaia Kaseke töötaja koroonaviirusesse Covid-19 haigestumise tõttu jäävad alates reede, 8. jaanuari pealelõunast suletuks lasteaia rühmad. Alternatiivina avatakse valverühm.

Valga vallavalitsuse suunised lasteaedades ja koolides

Eesti Vabariigi Valitsus kiitis heaks koroonaviiruse leviku vastased piirangud, mis hakkavad kehtima laupäevast, 28. novembrist.

Valga valla kaks õppeasustust läksid osaliselt üle distantsõppele

Perekonnas esinenud koroonaviirusesse Covid-19 haigestumise tõttu jäävad alates reede pealelõunast, 6. novembrist distantsõppele Valga Põhikooli 1b, 2c, 4d ja 5b klass. Valga lasteaias Kaseke jääb suletuks Pääsusilma ja Rukkilille rühm. Ülejäänud klassid ja rühmad jätkavad tavapärases rütmis.

Valga vallavalitsuse suunised õppeaasta alustamiseks lasteaedades ja koolides

Valga Vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus on kokku pannud Terviseameti ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja töötatud olulisemad suunised, mis puudutavad aktiivse õppeperioodi alguse töökorraldust. Loe lisaks SIIT

Jälgime laste tervist!

Head lapsevanemad, kooliaasta algus on peagi käes, sellega seoses on ka lasteaiarühmad järjest enam täitumas. Valla kultuuri- ja haridusteenistusele on kahjuks viimasel nädalal laekunud mitmeid teateid, et vanemad on toonud haigusnähtudega lapsi hommikul lasteaeda.

Valla haridusjuhid kogunesid kriisinõupidamisele 

Valga valla haridusjuhid kohtusid 12. märtsil kriisinõupidamisel, et arutada läbi ühised sammud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täna vallas ühestki nakatunust teateid pole, kuid koolid soovivad võimalikuks haiguspuhanguks valmis olla.

Lapsed käisid Tartus teatris

Kasekese lapsed käisid 13. veebruaril Tartus teatris. Lapsi oli kolmest vanemast rühmast - Kullerkupu, Kannikese ja Karikakra rühmadest.

Valga Valla lasteaedade kohatasud

Aasta lõpuga ühtlustati Valga vallas põhimõtted, mille alusel kogutakse lasteaedades kohatasusid. Volikogu kinnitas uued kohatasud detsembrikuu istungil.

Suutervise tunnid

Lasteaias Kaseke toimusid 4. ja 5. septembril "Suutervise tunnid". 

Kasekeses uus välisvabatahtlik

Alates 5. septembrist 2019 saabus Kasekese lasteaeda neljas välisvabatahtlik. Seekord on tegu noormehega, kes on pärit Ungarist.  

Kaseke osales laulu- ja tantsupeol "Vallast valda"

Lasteaed Kaseke osales laupäeval, 18. mail laulu- ja tantsupeol "Vallast valda". Lapsed esinesid kolme tantsuga: "Kungla rahvas", "Kalli-kalli" ja "Käi ümber küla ringi". 

Valga vallas saab lasteaia avaldusi nüüdsest esitada elektrooniliselt

14. jaanuaril 2019. kiitis Valga Vallavalitsus heaks Valga valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra.

Toitlustamise korraldus linnalasteaedades

Alates 1. septembrist pakub Valga põhikooli õpilastele ja linnalasteaedadele toitlustust Valga valla majanduskeskus. Õigete toidukoguste planeerimiseks peavad lapsevanemad alates 4. septembrist teavitama lapse lasteaiast puudumisest hiljemalt eelneva päeva hommikul kella üheksaks.

See tähendab, et Arnos läheb laste registreerimine lukku eelneva päeva hommikul kell 9 ning kui laps on ikkagi nimekirjas, kuid tegelikult järgmisel päeval lasteaeda ei tule, siis arvestatakse selle päeva pealt ikkagi toiduraha. Rühmaõpetajad ei saa samuti enam peale kella 9 muudatusi teha.

Juhime tähelepanu mõningatele olulistele aspektidele, mis hakkavad kehtima alates 4. septembrist:

Valga lasteaed Kaseke kuulutab konkursi avatavasse rühma

RÜHMAÕPETAJATE AMETIKOHTADELE 2,0 KOHTA

Kasuks tuleb keelekümblusrühmas töötamise kogemus

Jõulutrall Kasekese lasteaias

Kasekese lastele toimub 16. detsembril lasteaia hoovis jõulutrall. 

Animatsiooni ja meediakasvatus lasteaias Kaseke

Valga lasteaias Kaseke toimus 13. märtsil AHI (Alushariduse haridustehnoloogia innovaatorid) õpiüritus „Animatsiooni ja meediakasvatus lasteaias“, mille eesmärgiks on erinevates Eesti piirkondades toetada alushariduse haridustehnoloogilisi tegevusi. Peaaegu igal Eesti maakonnal on oma alushariduse innovaator. Valgamaa innovaatoriks on Valga lasteaed Kaseke lasteaiaõpetaja Erelin Tumanov,

Uus vabatahtlik

Alates 4. septembrist töötab meie lasteaias välisvabatahtlik Selma Alexandra Kalz.

Lasteaed Kaseke osaleb Valga valla kodukohvikute päeval

Valga lasteaed Kaseke töökas kollektiiv otsustas sel aastal osaleda Valga valla kodukohvlkute päeval.

Lasteaedade suvine tegutsemine

Valga vallavalitsuse korraldus lasteaedade suvisest tegutsemisest saab lugeda SIIN

Artikkel draamaõpetuse koolitusest

Lasteaias viidi läbi õpetajatele põnev ja praktiline draamaõpetuse koolitus, millest kirjutas artikli Kannikese rühma õpetaja Anu. 

 

Koolieelikute lõpupidu

Eile, 31.05.2018 toimus Karikakra rühma lõpupidu. 

Valga lasteaed Kaseke kuulutab konkursi

LIIKUMISÕPETAJA AMETIKOHALE (lapsehoolduspuhkusel viibiva õpetaja asenduskoht)

Pildistamine lasteaias

Head vanemad! Homme, 17. aprillil on lasteaias fotograaf. 

Õuesõppepäev

Tähistasime täna lasteaias rahvusvahelist õuesõppepäeva.

Kevadnäitus

Märtsikuu viimasel nädalal on lasteaias kevadnäitus. 

Lasteaeda külastas riigikogu liige Liina Kersna

Eile, 15. märtsil külastas Kasekese lasteaeda riigikogu liige Liina Kersna. 

Stiilipäeva tähistamine

Tähistasime lasteaias 9. märtsil stiilipäeva. 

EV 100 tähistamine

Lasteaed Kaseke tähistas EV 100 juubelit!

Valgustahvlid kohal

Möödunud jõuluootuse heategevusüritusel kogusime raha selleks, et osta rühmadesse liivaanimatsiooniga valgustahvlid.

Lasteaeda külastas haridus -ja teadusminister Mailis Reps

Eile, 6. veebruaril külastas Kasekese lasteaeda haridus -ja teadusminister Mailis Reps.

Lasteaed Kaseke tegevused Südamekuu raames 17-21.04.2017

Kuna aprill on Südamekuu ja terve süda armastab liikumist, siis alustasime õpetaja Heleri juhendamisel hommikuse virgutusvõimlemisega, mis  leidis aset ka igal järgneval hommikul.

Kolmapäeval toimus meil üritus, mille me nimetasime „Südamesõbra teatejooksuks“. Lapsed pidid läbima õuealal kuus erinevat punkti, kus tuli sooritada erinevaid ülesandeid. Teatejooksus osales 85 last.

Neljapäeval rääkisime lastele veest ja selle tähtsusest organismis. Tutvustasime erinevaid võimalusi, kuidas vett marjade ja lisanditega maitsvaks ja põnevaks muuta. Lisandiks kasutasime granaatõuna, apelsini, laimi, kurki, külmutatud vaarikaid ja punaseid sõstraid. Lapsed valisid välja oma lemmikmaitsed. Vahvas ettevõtmises osales 86 last.

Aprillis toimusid lastel liikumisõpetaja Heleriga kepikõnni tunnid väljaspool õueala. Keppidega liiguti kodukoha parki ja Pedeli virgestusalale ning hiljem tagasi majja.  Lõunapausidel oli mõeldud kepikõnd ka personalile. Kellel polnud päeval võimalik ühineda, tegi seda õhtuti pärast tööd.

Reedel, 21.aprillil  külastasid  meie lasteaeda kaks Tartu  lasteaed Poku õpetajat, et läbi viia koolieelikutele mõeldud jäätmealane õppepäev: „Mida Juku jäätmetest ei õpi , seda Juhan ei tea“. Selle raames esitati lõbus ja kaasahaarav näitemäng koos praktilise õppetegevusega, millesse kaasati ka lapsed. Eesmärgiks oli lapsi teavitada sellest, miks on jäätmete sorteerimine ja taaskasutamine vajalik ning kuidas hoida loodust puhtamana.

Kokkuvõte:

Südamenädalal arutati rühmades, kuidas enda südamele head teha ja seda hoida. Räägiti unest, toitumisest ja liikumise tähtsusest. Valmistati erinevaid puuviljasalateid ja õpetati ka maitsevõi tegemist. Tegevused südamenädalal  pakuvad lastele osalemisrõõmu ja on heaks võimaluseks teavitada liikumise vajadusest, värskes õhus viibimisest ja tervislikust toitumisest.

OLE SÕBER SÜDAMELE !

Koolieelsete lasteasutuste töökorraldus 2017 aasta suvel

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel ning arvestades Valga lasteaedade Walko, Buratino, Pääsuke ja Kaseke hoolekogude ettepanekuid on Valga Linnavalitsuse korralduse alusel töötajate kollektiivpuhkuse ajaks suletud perioodil 1.juuli-31. juuli järgnevad Valga linna lasteaiad:
lasteaed Kaseke
lasteaed Buratino
lasteaed Walko
Valvelasteaiaks nimetatud perioodiks on määratud Valga lasteaed Pääsuke.
Lapsevanemad, kes soovivad kasutada suvise lasteaiarühma kohta, esitavad lasteaia Pääsuke direktorile hiljemalt 15.maiks.2017 vastavasisulise avalduse.

Jõuluootus lasteaias

Juba täna õhtul!!!
Alates kella 16.30 ootame Kasekese lapsi koos vanematega jõulude ootamise heategevusüritusele. Lasteaiamajast saab täna õhtul jõulumaa, kus on erinevad töötoad, kohvik, diskosaal ja rikkalik jõululoterii. Üritusel kogutud tulu eest muretseme lasteaiale digiklaveri. Võta endale ja oma lapsele aega, taskusse pisut raha ja veeda mõnus õhtu lasteaias. Ootame teid!

Jõulupeod

Lisatud maila poolt Tei, 11/08/2016 - 12:18
Jõulupeod lasteaias toimuvad järgnevatel aegadel:
15.detsember kell 16.30 Nurmenuku rühm
19.detsember kell 16.30 Rukkilille rühm
20.detsember kell 16.30 Karikakra rühm
21.detsember kell 16.00 Pääsusilma rühm
22.detsember kell 16.30 Kannikese ja Kullerkupu rühm

Isadepäev

Kasekese lasteaia lapsed tähistavad sel aastal isadepäeva mehemoodi- Carma motoklubis! :) Vaata klubi kohta infot www.carma.ee. Väljasõit (bussiga) on lasteaia juurest on kell 16.30. Hea lapsevanem, võimalusel tule ise lapsele selleks ajaks järele, et siis koos motoklubisse minna. Kui sa just poole viieks ei jõua, siis ootame Sind motoklubisse järele, buss tagasi ei too. Vanemaid oodatakse koos lastega klubisse aega veetma. Pärast üritust on teil hea sealt koos koju minna. Ootame rohekt osavõttu! Kui isa pole hetkel kodus, on lapsega koos muidugi emad ka teretulnud.

Lasteaedade toidupäev kallineb uuest õppeaastast

Valga linna lasteaedade toitlustusteenuse osutamise leping lõppeb 31. augustil 2016, mistõttu kuulutas linnavalitsus välja toitlustaja leidmiseks uue hanke. Hanke võitis lasteaedade senine toitlustaja OÜ Culina, kellega sõlmiti teenuse ostmiseks leping järgnevaks viieks aastaks.

Uue hanke tulemusi tutvustati Valga linna lasteaedade Buratino, Walko, Kaseke ja Pääsuke hoolekogude liikmete ühiskoosolekul, kus osales lisaks linnavalitsuse esindajatele ka OÜ Culina juhataja Liidia Murumägi. Toitlustaja selgitas toiduhinna kallinemise põhjusi vajadusega vahetada välja lasteaia köögis amortiseerunud köögiseadmed ning tõsta personali töötasu. Lasteaedade hoolekogude liikmed suhtusid hinnatõusu mõistvalt.

1. septembrist 2016 on toidupäeva maksumus lasteaedade aiarühmades 3.20€, millest lapsevanem maksab 2.25€ ja linn hüvitab 0.95€. Lasteaedade sõimerühmades on eelpool toodud perioodil toidupäeva maksumuseks 2.88€, millest lapsevanem maksab 2.03€ ja linn hüvitab 0.85€. Alates 1. septembrist 2018 on toitupäeva maksumus aiarühmas 3.30€ päevas ja sõimerühmas 2.98€.

Uue hinnaga arveid tuleb tasuma hakata alates oktoobrist septembrikuu toitlustamise eest. Lapsevanemal on valikuvõimalus kasutada täismahus toitlustusteenust, võttes kolm toidukorda päevas või vastavalt vajadusele. Arvestus toimub lasteaias käidud päevade ja valitud toidukordade alusel.

Valga linn on hoidnud lasteaia tasu lapsevanemale võimalikult rahakotisõbralikuna, 15 eurot kuus. Lasteaia tasu on püsinud sellel tasemel alates 2007. aastast. Seaduse järgi on kohalikul omavalitsusel võimalus lapsevanemalt küsida ühes kuus lasteaia tasuks maksimaalselt 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (s.o 2016. aastal 430€, seega lasteaia tasu suurus võib olla kuni 86€ kuus). Tegelik kulu ühe lasteaia lapse koha ülalpidamiseks on Valga linnas 3076 eurot aastas, mis kaetakse linna eelarvest.

Vähekindlustatud perede lapsevanemal on vajadusel võimalus taotleda linnavalitsuse sotsiaalabiametist lasteaiatasude katmiseks toetust 25€ kuus ühe lapse kohta 1. septembrist kuni 31. maini. Toetuse saamiseks tuleb taotlejal tõendada sotsiaalabiametis perekonna kolme eelmise kuu sissetulekut. Lasteaiatasude toetuse taotluste kohta informatsiooni saab linnavalitsuse sotsiaalabiameti telefonil 766 9941 või e-posti aadressil valgalv@valgalv.ee

Hele Heletäht
Valga Linnavalitsuse avalike suhete spetsialist
766 9902; 5347 2255


Uudiste arhiiv