Töötajad

Juhtkond

Natalja Väll direktor

Telefon: 764 3648; 5885 9756; 5332 3441

Maarja Viks õppealajuhataja

Telefon: 764 3648, 5885 9756

Tugispetsialistid

Jelena Reinup (vene kodukeelega lastele)

Telefon: 5564 6712

Vastuvõtu aeg: Kolmapäeviti

Õpetajad

Ljudmila Lillemets

Telefon: 51939385

Jaana Jürisoo

Telefon: 51939385

Liivika Lääts

Telefon: 51967855

Jane Luht

Telefon: 51967855

Rima Gulijeva

Telefon: 54330191

Milvi Bettler

Telefon: 51923440

Tatjana Veremei

Telefon: 51923440

Anu Saavaste

Telefon: 51691745

Riina Post

Telefon: 51691745

Eve Ambos

Telefon: 58872034

Marika Štšerbinina

Telefon: 51961745

Liikumisõpetaja

Kätlin Bundsen 

Telefon: 76 43 648

Muusikaõpetaja

Kersti Lepik

Telefon: 76 43 648

Õpetaja abi

Välisvabatahtlik

Koristaja

Lea Jesse

Telefon: 76 43 648

Remonditööline

Jüri Tjulkin

Telefon: 76 43 648