Töötajad

Tugispetsialistid

Jelena Reinup (vene kodukeelega lastele)

Telefon: 55646712

Vastuvõtu aeg: Kolmapäeviti

Õpetajad

Ljudmila Lillemets

Telefon: 51961745

Jaana Jürisoo

Telefon: 51961745

Liina Abolin

Telefon: 51923440

Rima Gulijeva

Telefon: 51923440

Milvi Bettler

Telefon: 51967855

Liivika Lääts

Telefon: 51967855

Anu Saavaste

Telefon: 58872034

Riina Post

Telefon: 58872034

Mari-Anne Juur-Junolainen

Telefon: 51991637

Sanna Helena Koger

Telefon: 51991637

Eve Ambos

Telefon: 51939385

Eve Tõnissoo

Telefon: 764 3648

Õpetaja assistent

Jane Grant

Telefon: 51939385

Liikumisõpetaja

Kätlin Bundsen 

Telefon: 76 43 648

Muusikaõpetaja

Kersti Lepik

Telefon: 76 43 648

Õpetaja abi

Koristaja

Lea Jesse

Telefon: 76 43 648

Remonditööline

Jüri Tjulkin

Telefon: 76 43 648