Koostöö projekt Läti Ozolnieku maakonna lasteaiaga Bitïte

Lasteaed Kaseke osaleb rahvusvahelises projektis "Loodusest inspireeritud atraktiivne õppimine" koos Läti lasteaedadega.

Projekti eesmärgiks on põimida igapäevasesse õppetöösse rohkem loodusest inspireeritud tegevusi. Lastes soovitakse äratada huvi loodusõpetuse, matemaatika, keemia ja füüsika vastu läbi nende ainete omavahelise sidumise ümbritseva loodusega. Väga oluliseks peetakse oskust kasutada looduslikke materjale meisterdamises ja erinevates õpitegevustes. Läbi rahvusvahelise koostöö koolitatakse õpetajaid, antakse võimalus vahetada kogemusi ning viiakse läbi praktilisi tegevusi lastega.

2015. aastal kutsus Läti Ozolnieku maakonna lasteaed Bitïte oma Nordplus Junior projekti partneriteks Salgale algkool-lasteaia ning Valga lasteaia Kaseke, kust osalevad projektis kaks rühma - Rukkilill ja Nurmenukk.

Projekt kestab kaks aastat, alustati 2016. aasta oktoobris ja selle aja jooksul on Valga lasteaia Kaseke õpetajad külastanud mitmel korral Läti partnereid ja saadud häid uusi kogemusi, mida juba igapäevases õppetöös rakendatakse. Vastuvisiidile tulevad lätlased selle aasta sügisel. Projekt lõpeb 2018. aasta oktoobris. Projekti jooksul valmivad ühised õppematerjalid, mida saavad kasutada kõik osapooled. Projekti lõpus viiakse läbi uuring lastevanematele, kelle lapsed projektis osalesid, et nad saaksid avaldada oma arvamust, kas märkasid muutusi rühmades.