KIK-i projektid

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas 2019/2020 õppeaastal lasteaed Kaseke koolieelikutele õppereisi MTÜ Lilli Looduskeskusesse, mis asub Viljandi maakonnas, Lilli külas. Õppereis pidi toimuma mais, kuid eriolukorra tõttu Eesti riigis lükkus see edasi. Käisime õppereisil 25. augustil, enne kooli algust said Kullerkupu rühma koolieelikud veel õppereisist osa. 

Programmi nimetus oli "Päev talus". Lapsed nägid ehedat maaelu, tutvusid erinevate koduloomade ja -lindudega. Nähti reaalselt ja saadi katsuda lambaid, kitsi, kanu, hobuseid, küülikuid. Lapsed õppisid läbi mängu tundma isas-, emasloomade ja poegade nimetused, koduloomade- ja lindude söötmise põhimõtteid. Läbi praktiliste tegevuste riisusid lapsed heina, nägid vikatiga niitmist ja luisuga vikati teritamist. Lapsed vedasid käruga heina, et seda vanaaegse talu tööriistaga purustada. Korjati põllult peedid, puhastati need, seejärel hakiti vastava tööriistaga peeneks ja viidi loomadele ette. Lapsed nägid kuidas talus hapukapsast tehakse ja said riiviga ise riivida ning kapsa kinni tampida. Tutvuti talutöödega ja erinevate tööriistadega.  Lapsed said ise kana pesast muna võtta ja koos valmistati omletti. Pärast kõhukinnitust vaadati õppefilmi lina kasvamisest seemne külvamisest kuni selle valmimiseni. Pärast filmi nägid lapsed talu aidas ehtsat lina taime, said seda katsuda ja näha töödeldud lina. Kogu tegevus toimus läbi vaatlemise ja praktilise kogemuse. Programm oli seotud õppekavaga: taimede ja loomade eluavaldused (toitumine ja kasvamine); koduloomad. 

   

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas 2018/2019 õppeaastal lasteaed Kaseke koolieelikutele õppereisi Pokumaale, mis asub Võru maakonnas, Urvaste külas. Õppereis toimus 21. mail 2019. a.

Õppereisi programm kandis nime "Saame pokudega sõbraks". Lapsed said tutvuda looduslike pokude ja muinasjutu pokudega. Räägiti "Pokuraamatu" tegelastest ja Edgar Valterist. Matkati metsas, vaadeldi puid ja taimi, uuriti loomade tegutsemisjälgi. Räägiti aastaaegadest ja tutvuti koduloomadega. 

Programmi eesmärk oli "Õppida silmaga nähtavalt, kõrvaga kuuldavalt ja käega katsutavalt" (Valter 2002:7), kujundada vaatlusoskust, rikastada fantaasiat, õpetada loodust tundma ja hoidma. Programm kestis 2,5 tundi. 

  

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetas 2017/2018 õppeaastal lasteaed Kaseke koolieelikutele õppereisi MTÜ Lilli Looduskeskusesse, mis asub Viljandi maakonnas, Lilli külas. Õppereis toimus 2018. a. kevadel, mai kuus.

16.05.2018. a. käis Kasekese lasteaia koolieelikute rühm Karikakar õppereisil Lilli Looduskeskuses. Programmi nimetus oli "Päev talus". Lapsed nägid ehedat maaelu, tutvusid erinevate koduloomade ja -lindudega. Nähti reaalselt ja saadi katsuda lambaid, kitsi, kanu, hanesid, hobuseid, lehmi, küülikuid. Lapsed õppisid läbi mängu tundma isas-, emasloomade ja poegade nimetused, koduloomade- ja lindude söötmise põhimõtteid. Lapsed said ise kana pesast muna võtta ja koos valmistati omletti. Tutvuti talutöödega ja erinevate tööriistadega. Lapsed said kogemuse jäätmete sorteerimisest ja teavad kompostimise põhimõtteid. Programm oli seotud õppekavaga: taimede ja loomade eluavaldused (toitumine ja kasvamine); koduloomad. 

  

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas 2016/2017 õppeaastal lasteaed Kaseke koolieelikutele mõeldud kolme õppereisi ja ühte linnuhommikut Eesti Ornitoloogiaühingu poolt. Esimene õppereis toimus 2016. a.kevadel Luke Mõisa, teine õppereis oli 2016. a. sügisel Vapramäele ja kolmas oli 2017. a. kevadel taas Luke Mõisa. Linnuhommik oli 2017. a. aprillis lasteaia lähiümbruses. 

Kevadel 2016. a. sisaldas õppereis Luke Mõisa programmi "Kevad Mõisapargis". Selle raames tutvusid lapsed eelmisel sajandivahetusel kasutuses olnud kärneri tööriistadega ning proovisid ise lilletaimede pikeerimist ja istutamist. Lapsed said maalida "oma kivi", mis paigutati istutatud lillede juurde. Tutvuti eri vanustes olevate puudega, käsitleti puude vanuse ja kõrguse mõõtmist ning pöörati tähelepanu mõisas olevale välisruumile - mõisapargile. Kogu programmi tegevused olid ühildatud mängulisusega, uurimistööde käeliste tegevustega.

  

Sügisel 2016. a. sisaldas õppereis Vapramäele programmi "Tunnetusprogramm". Selle raames läbisid lapsed koos retkejuhiga loodusraja. Programm õpetas looduse vaatlemist ja tundmaõppimist läbi erinevate meelte, arendas tähelepanelikkust ja suulist väljendusoskust. Retke jooksul viidi läbi mängulised tegevused, iga ülesande juures olid kokkuvõtted.

 

Aprillis 2017.a viidi lasteaia lähiümbruses läbi programm "Linnuhommik". Õppekäigu jooksul õpiti tundma kohalikke linnuliike ja nende laulu. Räägiti lindude käitumisest, kohastumustest, iseõrasustest, rändest, pesitsemistest, lindude abistamise võimalustest jm. Õppekäigu viis läbi Eesti Ornitoloogiaühing. 

 

Mais 2017. a. sõitsid koolieelikud õppereisile taas Luke Mõisa, seekord läbisid lapsed programmi "Loodust uurima koos kaisuloomaga". Lastega arutleti milliste mänguasjadega ja kuidas mängiti mõisas 100 aastat tagasi, milliste mänguasjadega mängimine on säästlikum ja kui palju on mänguasju lastel tänapäeval ning palju oli neid lastel kaua aega tagsi. Lapsed meisterdasid oma kaisuloomale kaaslase, käisid koos kaisuloomaga mõisapargis matkal. Lapsed otsisid mängu kaudu värve loodusest, aastaaegade tunnuseid ning tutvusid mõisapargi taimedega.