HITSA programm ProgeTiiger

Lasteaed Kaseke sai positiivse vastuse taotlusele Hariduse ja Infotehnoloogia Sihtasutuse programmist ProgeTiiger. Soetasime lasteaeda Bee Bot programmeeritavad ja taaslaetavad Mesimummude põrandarobotid. 

Õppe- ja kasvatustöös on võimalik põrandarobotitega lõimida kõiki õppevaldkondi. Bee Bot robotite kasutamise eesmärk on, et lapsel tekib huvi nende vastu, mesimummud arendavad laste loogilist mõtlemist ning aitavad mänguliselt õppida igapäevaseid eneseväljendusoskusi, tähti, numbreid, kujundeid, arvutamist, uusi sõnu, lugusid jutustada ja palju muud igapäevase eluga seotut.