Majast

Lasteaed „Kaseke“ on munitsipaalasutus, mis tegutseb Valga vallavalitsuse halduses. Lasteaed asub kesklinnast ning suurest liiklusest eemal, mis on eelduseks puhtale elukeskkonnale. Meie lähedusse jääb Pedeli puhkeala, Priimetsa terviserada, linnapark ja Tambre mets, mida kasutame aktiivselt matkamiseks, jalutus- ja õppekäikudeks. Lasteaias on seitse rühma, üks sõime ja kaks liitrühma ning neli aiarühma. Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Ühes rühmas on õpetaja assistendi süsteem (õpetaja, õpetaja assistent, õpetaja abi). Lastega tegelevad lisaks veel muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Eesti keele arengu toetamiseks toimub lasteaias eesti keele lisaõpe, muu- ja kakskeelsetele lastele (neli korda nädalas).

Lasteaia õppekava on plaanipärane ja toetub analüüsile. Tegevusi planeeritakse lastest lähtuvalt - arvestades vanust, sugu jne. Õppimine toimub läbi mängu, sest mäng on väikese inimese töö. Õpetajad kasutavad erinevaid õppevahendeid ning metoodilisi võtteid, mis aitavad tagada aktiivse mõtestatud tegevuse lapse arenguks. Lähtume Johannes Käisi õpetusest: „Ära näita seda, mida laps võib ise näha! Ära ütle seda, mida laps võib ise öelda! Ära tee seda, mida laps võib ise teha!“

Lasteaia põhisuundadeks on õuesõpe, draamaõpetus ja robootika suund.

Lasteaia õppe- ja kasvatustöö toetub pikaajalistele traditsioonidele. Vanemate heakskiidu on saanud näiteks „Jõuluootus lasteaias” ja kevadine perespordipäev. 

Õpitegevuse mitmekesistamiseks kasutavad õpetajad infotehnoloogia vahendeid. Meie lasteaias on kasutusel Bee-Bot mesimummude põrandarobotid, Ozobot robotid, digitaalsed jutupliiatsid, Qobo tigu, WeDo legoklotsid, Maastikurobot, Sphero pallid, helisalvestavad lõksud, Coding Express legorongid ja mitmed erinevad Lego Education legoklotside komplektid.

Õpetajad kasutavad õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel õuesõppe võimalusi. Lasteaia hoovis on õuepaviljon, mistõttu on võimalik rühmategevusi õues läbi viia. Õppeaasta jooksul viime läbi vähemalt kaks ülelasteaialist õuesõppepäeva, sügisel ja kevadel.

Lasteaia tegevustes lähtume terviseedenduse põhimõtetest, lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga. Lasteaia üritustel pakume Kasekese kommide kõrval suupisteteks tervislikke snäkke.

Mõned rühmad on liitunud Eesti Lastekaitse Liidu Kiusamisest vaba lasteaia projektiga. Projekt „Kiusamisest vaba” lähtub lastest, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes, vaid halbades käitumismudelites. Projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks kirjutame võimalusel projekte (SA KIK, Eesti Kultuurkapital, SA Innove, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, rahvusvahelised projektid). Projektide elluviimine on võimaldanud nii lastel kui õpetajatel saada uusi teadmisi ja kogemusi.

Lasteaia kasvukeskkond on keskkonnasõbralik. Lasteaed on renoveeritud passiivmaja tehnoloogiale põhinevalt 2009. aastal. Majas on kasutatud keskkonnasõbralikke materjale (savikrohv, kaseiinvärvid). Lastel on lasteaiamajas aastaringselt soe ja turvaline.

Lasteaiahoonesse on tagatud ligipääsetavus erivajadustega ja puuetega inimestele. Hoone ees asub kaldtee, võimalik on ratastooliga majja siseneda.