Rühmad

Meie lasteaias on 7 rühma:

Sõimerühm: 

Pääsusilm, telefoni number 58872034
õpetaja: Eve; õpetaja assistent Anneli

õpetaja abi: Ksenja

Sõimerühm:

Nurmenukk, telefoni number 51961745

õpetajad: Laura

õpetaja abi: Mia

Aiarühmad:

Kullerkupp, telefoni number 51967855
õpetajad: Liivika, Jane

õpetaja abi: Eve

Rukkilill, telefoni number 51991637
õpetajad: Anu, Riina

õpetaja abi: Marika 

Karikakar, telefoni number 51939385
õpetaja: Ljudmila, Jaana

õpetaja abi: Anželika
 
Kannike, telefoni number 51923440
õpetajad: Milvi, Tatjana

õpetaja abi: Angelika

Sinilill, telefoni number 54330191

õpetaja: Rima, õpetaja assistent Veronika

õpetaja abi: Liina

Eesti keele õpe muu- ja kakskeelsetele lastele 

õpetaja Eve Tõnissoo tel: 764 3648

Välisvabatahtlik: Valerie Glatthaar Saksamaalt