Lasteaiamaks

Vastavalt Valga Linnavolikogu määrusele nr 11, 23. nov. 2007, on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel muudetud "Valga linna munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolse osalustasu määr ja tasumise kord" järgnevalt:
"Osalustasu on 15 eurot kuus, millest 10 eurot on ette nähtud lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu osaliseks katteks, 5 eurot osaliseks õppevahendite kulude katteks."
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2008. aastal.

Toiduraha maksumus lasteaias:
Vastavalt Valga Linnavalitsuse 23.08.2016 määrusele nr 4 on alates 01.09.2016 toidupäeva maksumusest (3,20 aiarühmas ja 2,88 sõimerühmas) lapsevanema osalus aiarühmas 2,25 eurot, millest hommikusöök on 0,67 €, lõuna 1,13 € ja oode 0,45 € ning sõimerühmas 2,03 €, millest hommikusöök on 0,6 €, lõunasöök 1,02 € ja oode 0,41 €.
Tasumine toimub arve alusel.

Vallavalitsus hüvitab väikese sissetulekuga perede lastele osa lasteaia  toiduraha maksumusest. Taotlusi võetakse vastu Valga vallaavalitsuse sotsiaalabiametis kabinetis 109. Täiendav info taotlemise tingimuste kohta on kättesaadav Valga valla kodulehelt sotsiaalhoolekande alajaotusest sotsiaaltoetused- lastetoetused.